Giadinh.net - Khi mẹ mang bầu, bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến sinh hoạt điều độ của mẹ cũng có khả năng ảnh hưởng đến thai nhi. Vì thế, mẹ không ăn được – cả nhà lo, mẹ mệt – cả nhà cuống, mẹ không ngủ được – cả nhà cũng sẽ đứng ngồi không yên.