Để ngành nông nghiệp phát triển bền vững

Gốc
Năm 2007 – năm đầu tiên Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tuy có nhiều nỗ lực, nhưng do gặp nhiều khó khăn như: thiên tại, bão lụt, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao nên ngành nông nghiệp không đạt mức tăng trưởng đề ra, chỉ tăng 3,4% so với năm 2006.

Tin nóng

Tin mới