Nhịp sống đều đều bình thường thay đổi, trách nhiệm trở nên nặng nề hơn bởi những lễ nghi giao tế phải thực hiện, khung cảnh tuy vui và náo nhiệt nhưng đồng thời có thể tạo ra căng thẳng và mỏi mệt...