Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề nghị Bộ Công an theo dõi nội bộ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT vừa có kết luận sau buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Buổi làm việc do ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì.

Theo Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT, vấn đề công tác tổ chức nhân sự của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có nhiều nội dung phức tạp, cũng như vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, dẫn đến việc chưa kiện toàn Hội đồng trường và Ban lãnh đạo nhà trường.

Để xảy ra tình trạng trên, nguyên nhân trước hết là do tập thể lãnh đạo nhà trường chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ GD-ĐT;

Đảng ủy Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM còn chưa quyết liệt chỉ đạo tập thể lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT xác định việc xử lý các vấn đề về công tác tổ chức nhân sự của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là nhiệm vụ cấp bách, cần ưu tiên, dành thời gian lãnh đạo, chỉ đạo và sẽ phối hợp chặt chẽ với Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM quyết liệt chỉ đạo tập thể lãnh đạo nhà trường xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng để sớm ổn định các hoạt động của nhà trường.

Trong trường hợp còn có cá nhân, tổ chức nào cố tình không thực hiện các chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Bộ GD-ĐT, cố tình vi phạm các quy định, quy chế về thực thi công vụ, Ban cán sự Đảng sẽ phối hợp với các cấp ủy đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Ban cán sự Đảng chỉ đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện ngay các nhiệm vụ:

Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM phải tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban cán sự Đảng, Bộ GD-ĐT và Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM; thực hiện dứt điểm kết luận thanh tra của Bộ (Kết luận 611/KL-BGDĐT, ngày 25/6/2021 kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM). Hội đồng trường và Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp, cùng giám sát thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo khách quan, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế phát ngôn của người cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ GD-ĐT theo đúng các văn bản Bộ GD-ĐT đã gửi nhà trường'; không được cố tình làm văn bản hỏi lại Bộ GD-ĐT, vi phạm các nguyên tắc thực thi công vụ.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM khẩn trương có ngay giải pháp cấp văn bằng cho người học đã đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng chậm cấp bằng tốt nghiệp cho người học đã đủ điều kiện.

Thư ký Hội đồng trường thay mặt Hội đồng trường thực hiện ngay việc ký thông báo thu hồi Thông báo số 07/TB-HĐT ngày 16/3/2021 theo chỉ đạo của Bộ và trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng trường tại phiên họp ngày 13/4/2022, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 17/5/2022. Người phụ trách trường thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với TS. Trương Thị Hiền, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

Vì đâu 1 năm dùng dằng chức hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM?Xem ngay

Hội đồng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thống nhất giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhà trường và thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 5/2022.

Trong thời gian giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách), Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT tiếp tục hướng dẫn nhà trường triển khai quy trình kiện toàn Hội đồng trường, bầu Chủ tịch Hội đồng trường và nhân sự hiệu trưởng theo đúng quy định.

Trong quá trình kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn Ban lãnh đạo nhà trường, ưu tiên phương án kiện toàn cấp ủy thực hiện trước phương án kiện toàn hội đồng trường. Tập thể lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM phối hợp với Đảng ủy Trường báo cáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM về phương án nhân sự Bí thư Đảng ủy nhà trường trong quá trình chuẩn bị các bước bầu Chủ tịch Hội đồng trường đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về nội dung: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng, hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học; bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng trường”; hoàn thành trước ngày 30/5/2022.

Cấp ủy, tập thể lãnh đạo nhà trường làm tốt công tác tư tưởng, động viên viên chức, người lao động yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về việc tuân thủ kỷ luật phát ngôn, tránh tình trạng đưa tin trên môi trường mạng những thông tin đang trong quá trình xử lý, gây phức tạp tình hình.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng, người đại diện của Bộ GD-ĐT tham gia Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM hướng dẫn nhà trường thực hiện việc kiện toàn hội đồng trường và kiện toàn Ban lãnh đạo nhà trường theo đúng quy định của pháp luật và đôn đốc, giám sát nhà trường thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Bộ GD-ĐT kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng chỉ đạo.

Giao Cục Quản lý chất lượng theo dõi, đôn đốc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thực hiện nhiệm vụ cấp văn bằng cho người học đã đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp, đảm bảo đúng quy định và quyền lợi của người học; kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng chỉ đạo.

Đặc biệt Ban cán sự Đảng Bộ GD-ĐT cũng đề nghị các đồng chí cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP HCM theo dõi sát tình hình an ninh chính trị nội bộ của nhà trường, kịp thời phối hợp với Bộ GD-ĐT trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự của nhà trường.

Ban cán sự Đảng sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định thanh tra đột xuất việc thực thi công vụ và công tác tổ chức cán bộ của nhà trường khi cần thiết để xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/de-nghi-bo-cong-an-theo-doi-noi-bo-dh-su-pham-ky-thuat-tp-hcm-2019220.html