Tổng kinh đề xuất 760 tỷ đồng, trong đó kế hoạch đã được ghi là 419 tỷ đồng, và bổ sung là 340 tỷ đồng.

Quốc lộ 3 mới.

Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án 2 đăng ký nhu cầu vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 3 mới đoạn qua tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ vào tiến độ và tình hình thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư, Ban Quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên đăng ký tổng giá trị thực hiện hơn 760 tỷ đồng.

Trong đó, kế hoạch vốn đã được ghi là hơn 419 tỷ đồng và nhu cầu cần bổ sung là hơn 340 tỷ đồng. Ban Quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên đề nghị Ban quản lý dự án 2 sớm trình các cấp có thẩm quyền để bổ sung số vốn trên, bảo đảm tiến độ tiến độ xây dựng các khu tái định cư và tiến độ chung của toàn dự án.

Dự án quốc lộ 3 mới khởi công cuối năm 2009, là đường cao tốc loại A dài hơn 61km đi qua 3 địa phương Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Dự án có quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h, điểm đầu từ xã Ninh Hiệp (Hà Nội) nối tới điểm cuối là đường tránh thành phố Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư dự án là 8.104 tỷ đồng.

Nguồn Báo Giao thông Vận tải