Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề nghị bổ sung quy định giới hạn số lần kiểm tra doanh nghiệp trong năm

Góp ý cho Dự thảo Thông tư về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về giới hạn số lần kiểm tra doanh nghiệp trong một năm và các kế hoạch kiểm tra hàng năm cần phải công khai trên cổng thông tin của cơ quan quản lý chất lượng.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa đưa ra một số góp ý cho Dự thảo Thông tư về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện (Dự thảo) do Bộ Giao thông vận tải soạn thảo.

Việc công khai lại thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và dán lại nhãn năng lượng, Điểm a khoản 1 Điều 10 Dự thảo quy định: Cơ sở lắp ráp, nhập khẩu phải công khai lại thông tin về mức tiêu thụ năng lượng đối với trường hợp “công khai sai mức tiêu thụ năng lượng”.

Theo VCCI, “sai mức tiêu thụ năng lượng” là khái niệm chưa rõ. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Dự thảo, “mức tiêu thụ năng lượng công khai không được nhỏ hơn 4% so với kết quả đo”. Như vậy, nếu công khai mức tiêu thụ năng lượng nhỏ hơn hoặc lớn hơn 4% so với kết quả đo có được cho là sai mức tiêu thụ năng lượng không? Hay là mức tiêu thụ năng lượng được công khai không phù hợp/không chính xác (không có sai số) với kết quả đo các mức tiêu thụ năng lượng?

VCCI vừa đưa ra một số góp ý cho Dự thảo Thông tư về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện.

VCCI vừa đưa ra một số góp ý cho Dự thảo Thông tư về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện và hybrid điện.

Đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 theo hướng rõ ràng, có tính định lượng hơn để bảo đảm thuận lợi khi thực hiện.

Về kiểm tra, giám sát liên quan đến thực hiện dán nhãn năng lượng, Khoản 1 Điều 11 Dự thảo quy định, cơ quan quản lý chất lượng “hàng năm lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra việc tuân thủ về công khai thông tin, mức tiêu thụ năng lượng và thực hiện dán nhãn của cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe”.

VCCI cho rằng, hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý là cần thiết để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp phải tiếp đoàn kiểm tra nhiều lần trong năm.

Vì vậy, để vừa bảo đảm mục tiêu quản lý Nhà nước vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định về giới hạn số lần kiểm tra doanh nghiệp trong một năm (một lần/một năm hoặc 1 lần trong hai năm) và các kế hoạch kiểm tra hàng năm cần phải công khai trên cổng thông tin của cơ quan quản lý chất lượng.

Liên quan đến quy định trách nhiệm của cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh xe, khoản 5 Điều 14 Dự thảo quy định: “Cơ sở sản xuất lắp ráp, nhập khẩu có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý chất lượng khi có các thay đổi liên quan đến thông tin nhãn năng lượng đã công bố để được xem xét và giải quyết”.

Quy định này là thủ tục hành chính nhưng chưa rõ về trình tự thủ tục: tài liệu gửi là gì, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và các hướng giải quyết như thế nào? Tiêu chí để giải quyết là gì?

Do vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ hơn về khoản 5 Điều 14 Dự thảo.

Với cơ sở thử nghiệm, phòng thử nghiệm, VCCI đề nghị Ban soạn thảo sửa đổi quy định tại khoản 15 Điều 3 Dự thảo “cơ sở thử nghiệm, phòng thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng của xe là tổ chức thử nghiệm chuyên ngành đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ” thành “cơ sở thử nghiệm, phòng thử nghiệm mức tiêu thụ năng lượng của xe là tổ chức thử nghiệm có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa …”.

Thu An