Đề nghị cho chuyển đổi văn phòng công chứng

Gốc
Hội Công chứng (CC) TP.HCM hôm qua tổ chức hội thảo góp ý kiến cho luật CC sửa đổi với sự tham gia của đại diện các phòng CC, văn phòng CC và các cựu lãnh đạo của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp...

Về vấn đề CC bản dịch, nhiều ý kiến đồng tình với quy định CC viên phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của giấy tờ tiếng Việt được dịch. Bên cạnh đó, các ý kiến đều đồng thuận việc chuyển đổi phòng CC thành văn phòng CC để việc cạnh tranh công bằng, không lãng phí và tận dụng được nhân lực, giải quyết được việc làm cho người lao động, kế thừa thương hiệu cũng như đảm bảo công tác truy cứu, tra lục tài liệu CC lưu trữ. Tuy nhiên, về phương thức chuyển đổi các đại biểu còn nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng phải giải tán, thành lập mới. Có ý kiến đề nghị nên cổ phần hóa…

Một vấn đề đáng chú ý là việc chuyển nhượng văn phòng CC. Đa số các đại biểu cho rằng cần xem văn phòng CC là một sản nghiệp và quyền chuyển nhượng là đương nhiên nhưng lo lắng nếu quy định không chặt chẽ sẽ tạo tiền lệ thành lập văn phòng CC rồi bán gây mất ổn định.

Lê Nga

Tin nóng

Tin mới