(PL)- Hội đồng thẩm định của tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận và đề nghị Phòng Giáo dục huyện Tư Nghĩa cho “thần đồng” Nguyễn Thành Luân (năm tuổi) được vào học thẳng lớp 1.