(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa ký công văn đồng ý cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban UNESCO Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ, UBND TP Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành địa phương liên quan xây dựng để trình UNESCO 2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể là Tín ngưỡng thờ Vua Hùng và Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Theo kế hoạch, thời gian hoàn thành hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận Tín ngưỡng và Lễ hội Đền Hùng là di sản văn hóa phi vật thể trước 31-8-2010 và Đờn ca tài tử sẽ được lập trước năm 2011. Lễ giỗ Tổ Hùng Vương nhiều năm nay đã được thực hiện theo nghi lễ cấp Nhà nước, 5 năm/lần tổ chức theo nghi thức Quốc giỗ, trở thành lễ hội văn hóa tâm linh lớn nhất trong toàn quốc. Đờn ca tài tử là nghệ thuật truyền thống của người dân Nam bộ, đặc biệt là người dân sông nước Cửu Long với hình thức là đàn và ca, thường hát sau những giờ lao động mệt nhọc. Đờn ca tài tử xuất hiện từ hơn 100 năm trước, là loại hình diễn tấu có ban nhạc gồm 4 loại là đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và độc huyền cầm (gọi là tứ tuyệt). Sau này, có cách tân bằng cách thay thế độc huyền cầm bằng cây đàn guitare.