Đề nghị đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế

Đề nghị đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế

Trước tình hình một số bệnh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vừa qua không cung ứng đủ thuốc điều...

Không được yêu cầu người bệnh phải tự mua các loại thuốc quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Không được yêu cầu người bệnh phải tự mua các loại thuốc quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi bảo hiểm xã hội các địa phương về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc...

Yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế

Yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 4179/BHXH-DVT về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người...

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH vừa ban hành Công văn số 4179/BHXH-DVT, ngày 7-11-2019, gửi BHXH...

Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải cung ứng đủ thuốc cho người bệnh

Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải cung ứng đủ thuốc cho người bệnh

Việc các cơ sở khám, chữa bệnh không cung ứng đủ thuốc là vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 21 Nghị...

Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải cung ứng đủ thuốc cho người bệnh

Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải cung ứng đủ thuốc cho người bệnh

Việc các cơ sở khám, chữa bệnh không cung ứng đủ thuốc là vi phạm quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 21 Nghị...

Yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT

Yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 4179/BHXH-DVT về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người...

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT

Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4179/BHXH-DVT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH...