(InfoTV) - Bộ NN&PTNT đề xuất giảm thuế XK da cá sấu về mức 0%, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, đồng thời khuyến khích phát triển các làng nghề để có thể canh tranh với các nước khác.

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển làng nghề do hiện nay mặt hàng da cá sấu nước ta chủ yếu xuất khẩu (XK) dạng thô. Vì vậy, Bộ NN&PTNT đề xuất giảm thuế XK da cá sấu về mức 0%, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất, đồng thời khuyến khích phát triển các làng nghề để có thể canh tranh với các nước khác. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cùng Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản cũng đề nghị giảm khung thuế nhập khẩu (NK) đối với mặt hàng cá thuộc nhóm 03.02, 03.03, 03.04 (Cá ngừ, cá cờ…) với lý do các loài cá nhóm trên hầu như không có ở Việt Nam. Với chính sách giảm thuế NK nguyên liệu thủy sản để khuyến khích chế biến, sản xuất trong nước nhằm tăng thu lợi nhuận, tạo công ăn, việc làm, Chính phủ thống nhất trình UBTV Quốc hội hạ mức sàn của khung thuế suất mặt hàng cá thuộc các nhóm trên từ mức 10-26%, 10-27% xuống còn 0-26%, 0-27%. Đối với mặt hàng thịt trâu, bò tươi, hoặc ướp lạnh cá con và nửa con không đầu, thuế suất NK là 33%. Hiện khung thuế mặt hàng này mới ở mức 5-20%, do đó để hỗ trợ ngành chăn nuôi, phát triển đàn gia súc trong nước, Chính phủ đề xuất cho phép tăng khung thuế mặt hàng này lên 5-33%. Vinanet