Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu clinker năm 2008 từ các nước ngoài khối ASEAN xuống 5%. Hiện nay do nguồn clinker của các nước trong khối ASEAN rất hạn hẹp nên các doanh nghiệp phải nhập khẩu từ những nước ngoài khối ASEAN với thuế suất 10%, trong khi giá nhập khẩu clinker trên thị trường thế giới ở mức cao (70-75 USD/ tấn) gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ximăng từ nguồn clinker nhập khẩu.