TT(Lạng Sơn, Hà Nội, Quảng Ngãi) - Ngày 9-10 , Bộ Y tế đã có báo cáo Chính phủ, thông báo đến nay đã có 23 mẫu sữa và nguyên liệu có melamine. Bộ Y tế đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên - môi trường phối hợp tiêu hủy lô 700 tấn sữa có melamine và sữa không rõ nguồn gốc thu được trong thời gian qua.