Đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh khỏi đảng

Gốc
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh khỏi đảng - Ảnh 1

Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ VI

Từ ngày 6 đến 8-9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ thứ VI. Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc đề nghị thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh , Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 89-TB/UBKTTW, ngày 11-7-2016 của UBKT Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, UBKT Trung ương nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của ông Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước...

Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-03-2013 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

B.T.N (Theo ubkttw)

Tin nóng

Tin mới