Đề nghị khen thưởng cho 4 đơn vị xuất sắc

Gốc
Hôm nay (26/11), tại Nam Định, Cụm Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng (Cụm Thi đua số II), gồm Thanh tra các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Đề nghị khen thưởng cho 4 đơn vị xuất sắc - Ảnh 1

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2015

Ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định - Cụm trưởng cho biết: Từ đầu năm, Cụm Thi đua số II đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua năm 2015 và ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị với các nội dung, tiêu chí bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm tích cực tham gia các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cụm đã đạt được những thành tích cao. Qua các phong trào thi đua đã tạo ra động lực, sự phấn khởi cho công chức, thanh tra viên toàn ngành để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2015, ngành Thanh tra của 9 tỉnh đã triển khai 2.603 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 351 tỷ đồng và 1.696.197m 2 đất sai phạm. Qua đó, 148 tỷ đồng, 773.491m 2 đất sai phạm được kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước. Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 99 tập thể và 108 cá nhân, chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra.

Các cấp, ngành của Thanh tra các tỉnh tiếp 35.679 lượt công dân. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết là 2.062 đơn, đạt 86,2%. Với phương châm bám sát cơ sở, dự báo tốt tình hình, chủ động tích cực giải quyết kịp thời, ngành Thanh tra các tỉnh tham mưu giúp cơ quan hành chính cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân, làm giảm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn.

Tại công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm tích cực tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường tổ chức tập huấn, tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng tại các địa phương, đơn vị.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh tra năm 2016, ngành Thanh tra các tỉnh trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động cho công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, thanh tra viên làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân để góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội. Ngành Thanh tra các tỉnh tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác tham mưu các cấp giải quyết đạt 85% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Căn cứ vào kết quả công tác thanh tra năm 2015, Cụm Thi đua số II thống nhất đề nghị với Hội đồng Thi đua khen thưởng Thanh tra Chính phủ xem xét, khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, 2 đơn vị được đề nghị nhận Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ là Thanh tra tỉnh Nam Định, Thanh tra tỉnh Hải Dương. 2 đơn vị được đề nghị nhận Bằng khen của Thanh tra Chính phủ là Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, Thanh tra các tỉnh cũng thống nhất và bầu Thanh tra tỉnh Quảng Ninh là Cụm trưởng, Thanh tra tỉnh Ninh Bình là Cụm phó Cụm Thi đua số II năm 2016.

Hoàng Long

Tin nóng

Tin mới