Đề nghị nâng tuổi học nghề cho nông dân

Gốc
Đó là đề xuất của đại diện TP Hà Nội tại cuộc họp dự thảo thông tư liên tịch giữa Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính về nội dung hướng dẫn chế độ quản lý, phát hành, sử dụng "Thẻ học nghề nông nghiệp" hôm 20/10.

Đại diện của Hà Nội cho rằng giới hạn đến 55 tuổi cho việc học nghề như dự thảo chưa đủ mà phải 60 tuổi, đối tượng học sinh, thậm chí những người đã tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc muốn chuyển sang học nghề thì phải đào tạo dài hạn chứ không thể đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng được. Mỗi lao động nông thôn đủ điều kiện đi học sẽ được cấp thẻ trong vòng 5 năm và sẽ xuất trình thẻ này tại cơ sở đào tạo ở địa phương. Theo ông Đào Xuân Học, ưu thế của việc cấp thẻ là người học có quyền lựa chọn nghề cần học, lựa chọn cơ sở đào tạo nghề- kể cả đó là cơ sở đào tạo tư nhân, liên doanh Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước là cơ quan phát thẻ và có trách nhiệm quản lý. H.T ( Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới