Trình bày phần thẩm tra dự án Luật thuế tài nguyên tại phiên họp QH chiều nay (20/10), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng không nên có ngoại lệ về kê khai, nộp thuế đối với lĩnh vực dầu khí.

Trong tờ trình dự án Luật thuế tài nguyên trình bày trước đó, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho hay, về thuế tài nguyên đối với "dầu mỏ" và "khí đốt", cần quy định đối tượng chịu thuế là “dầu thô” thay cho “dầu mỏ”, “khí thiên nhiên” thay cho “khí đốt” và bổ sung thêm “khí than” vào đối tượng chịu thuế. Điều 9 của dự thảo luật nêu: “Riêng việc kê khai, nộp thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than do Chính phủ quy định”. Tuy nhiên, UB Tài chính - Ngân sách cho rằng, không nên coi lĩnh vực dầu khí là ngoại lệ. "Việc kê khai, nộp thuế đối với mọi lĩnh vực là bình đẳng, tuân thủ nguyên tắc chung do pháp luật về quản lý thuế và các luật thuế quy định, trường hợp có đặc thù trong kê khai thì việc bổ sung vào luật các quy định để đáp ứng đặc thù đó cũng không phải là quá phức tạp", Chủ nhiệm UB Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh. Cũng theo quy định của dự thảo luật, mức thuế suất thuế tài nguyên đối với nhóm dầu thô là 6 - 40% (nâng thuế suất trần từ 30% lên 40% so với hiện hành). UB Tài chính - Ngân sách cho rằng, đây là loại tài nguyên có giá trị kinh tế lớn, trữ lượng dầu còn lại của nước ta theo kết quả thăm dò là rất hạn chế. Hiện nay, dầu thô của Việt Nam chủ yếu do các liên doanh và nhà thầu nước ngoài khai thác, sản phẩm được xuất khẩu với giá tương đối cao, có lợi cho nhà khai thác, trong khi Việt Nam lại phải nhập khẩu các loại xăng dầu giá cao. Hơn nữa, với các nhà máy lọc dầu đang và sắp đi vào hoạt động nên việc hạn chế xuất khẩu dầu thô là hợp lý. Theo đó, UB Tài chính - Ngân sách đề nghị tăng cả mức thuế suất sàn và trần cao hơn quy định trong dự thảo luật. Đề cập vấn đề liên doanh khai thác tài nguyên ở Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho hay, theo các văn bản dưới luật hiện hành về thuế tài nguyên, trường hợp bên Việt Nam tham gia doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà góp vốn pháp định bằng các nguồn tài nguyên thì doanh nghiệp liên doanh không phải nộp thuế tài nguyên (khi đó thuế tài nguyên trở thành vốn góp của phía Việt Nam trong liên doanh). Bộ trưởng Tài chính cho rằng quy định này không phù hợp với tình hình thực tế cũng như Luật Đầu tư hiện hành. Theo đó, nếu doanh nghiệp liên doanh được thành lập giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài thì người nộp thuế là doanh nghiệp liên doanh; nếu các nhà đầu tư tổ chức dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh để khai thác tài nguyên thì nghĩa vụ thuế tài nguyên do các bên thỏa thuận trước trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo dự thảo luật, đối tượng chịu thuế tài nguyên bao gồm khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than... Các đại biểu QH sẽ thảo luận ở tổ cả sáng 21/10 về dự án luật này.