Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP XE CHỞ THIẾT BỊ ĐIỆN GIÓ

Cục Quản lý Đường bộ II đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm thu hồi giấy phép lưu hành đã cấp cho các tổ hợp xe vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng để bổ sung đầy đủ việc kiểm định, thử tải tải trọng cầu… vì có nhiều cầu cần được đánh giá an toàn công trình.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/6/de-nghi-thu-hoi-giay-phep-xe-cho-thiet-bi-dien-gio/554778