Tin từ Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Thọ chiều qua cho biết, Sở này đã làm tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất các biện pháp xử lý với Công ty Miwon, công ty đã xả chất thải ra sông Hồng trái quy định.