Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để "người ấy" đồng ý đi chơi cùng bạn

Gốc

Hanoinet - Tại sao bạn lại muốn đi cùng người ấy? Lý do có chính đáng không? Và bạn mong muốn kết quả ra sao? Nhận được lời chấp thuận hay từ chối? Hãy chuẩn bị tâm lý trong trường hợp người ấy nói “không” hoặc chỉ nhận lời nếu đi cùng một nhóm bạn.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=77463