Để người mất việc bớt khó khăn

Cắt giảm nhân công, thu hẹp sản xuất, thậm chí phá sản là điều khó tránh khỏi với nhiều doanh nghiệp trước tác động tiêu cực của “cơn bão” khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Vì vậy tỉ lệ người thất nghiệp sẽ gia tăng trong năm 2009. Nhiều giải pháp đã được Chính phủ đưa ra để công nhân mất việc làm có thể ổn định đời sống…

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2009/1/68306.cand