Đa số công nhân, sinh viên, người lao động từ nơi khác về TP sinh sống, học tập và làm việc là người nghèo, nhưng lâu nay vẫn phải mua điện giá cao