(HNM) - Hà Nội - nơi tập trung 200 cơ sở đào tạo TCCN, dạy nghề - đông nhất cả nước, cũng là nơi có điều kiện kinh tế xã hội phát triển, nên ngày càng khắt khe trong yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực.