Để phiên chất vấn thêm hiệu quả

Gốc
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp quan trọng tại kỳ họp của HĐND các cấp. Theo ghi nhận của nhiều đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố ngày càng nâng cao chất lượng hiệu quả. Nội dung chất vấn được tổng hợp từ các đề xuất của đại biểu, thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri hoặc được lựa chọn từ những vấn đề đang được dư luận quan tâm.
0:00 / 0:00
0:00

Cách thức tiến hành, điều hành phiên chất vấn được cải tiến theo hướng chất vấn từng nhóm vấn đề. Thực tế cho thấy, Thường trực HĐND thành phố thường lựa chọn từ 2 đến 3 nhóm vấn đề để chất vấn trực tiếp. Tùy nội dung, Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo xây dựng phóng sự truyền hình để chỉ rõ tồn tại hạn chế và trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đặc biệt, HĐND thành phố đã kết hợp chất vấn với tái chất vấn để đi tận cùng các vấn đề. Các phiên chất vấn cũng được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, giám sát.

Vì thế, trong 9 kỳ chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, đã có 259 lượt đại biểu tham gia chất vấn; 76 lượt lãnh đạo UBND và các sở, ngành; 44 lượt chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và 4 lượt cấp trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã có liên quan trả lời chất vấn. Thông qua phiên chất vấn, nhiều vấn đề bức xúc đã được quan tâm giải quyết hiệu quả như: Công tác phòng cháy, chữa cháy; khắc phục vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; cấp nước sạch cho nhân dân...

Kết quả trên là những kinh nghiệm quý để HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới tiếp tục phát huy và nhân rộng, tạo sự tin tưởng hơn nữa đối với cử tri Thủ đô.

Bảo Vy

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/991856/de-phien-chat-van-them-hieu-qua