Hội đồng Quản trị của CTCP Đệ Tam (mã DTA) đã phê duyệt và chấp thuận cho DTA chuyển nhượng cổ phần vốn góp trị giá gốc 8,19 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Kinh doanh Nhà An Phúc.

De Tam: Da co doi tac nhan chuyen nhuong toan bo von gop vao Nha An Phuc - Anh 1

DTA cho biết, công ty đã góp vốn 8,194 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 7,02% vào Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Kinh doanh Nhà An Phúc. Nay đã có nhà đầu tư có nhu cầu mua lại cổ phần góp vốn trên với giá chuyển nhượng tốt.

Công ty sẽ triển khai thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp nói trên trong thời gian tới.

Báo cáo tài chính năm 2016 của DTA cho biết, đây là phần vốn góp vào công ty để thực hiện dự án “Chung cư cao tầng An Phúc” cùng với CTCP Xây dựng số 5 từ cuối năm 2009. Chi phí lãi vay vốn hóa trong dự án này tính riêng cho phần vốn góp của DTA là 231 triệu đồng.

Năm 2017, DTA đặt kế hoạch tổng doanh thu 36,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 13,9 tỷ đồng, cổ tức bằng cổ phiếu 5%. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2019 là phát triển quỹ đất phù hợp với định hướng phân khúc khách hàng thu nhập trung bình và thấp của công ty ở một số khu vực phía Bắc.

Hồng Quân