Hanoinet - Những nữ doanh nhân có thể phải học lâu hơn nam giới về kiến thức xã hội để có thể tìm đến thành công. Sự nhẹ dạ của phái nữ sẽ khiến công việc đổ bể khi đó khách hàng sẽ có thái độ ngờ vực khả năng của bạn.