Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Đẻ” thêm thủ tục để làm khó dân

Chỉ riêng lĩnh vực đất đai đã có quá nhiều qui định, quyết định nhưng rà soát lại cho thấy có những qui định thiếu thực tiễn, không đúng, nhiều thủ tục gây khó dễ cho người dân...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/08/103812/3909