Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông chủ yếu thuộc chương trình lớp 12

Gốc
Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 4-5, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản hợp nhất Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thông tư này được hợp nhất bởi hai thông tư gồm: Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 26-5-2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12-3-2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, có hiệu lực từ ngày 27-4-2021.

Nội dung quy chế nêu rõ: Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác; chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi; xây dựng đề thi cho kỳ thi hằng năm; đối sánh kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương. Mỗi tỉnh tổ chức một hội đồng thi do sở giáo dục và đào tạo chủ trì để tổ chức thi cho tất cả thí sinh đăng ký dự thi tại tỉnh. Mỗi hội đồng thi có các điểm thi để tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi.

Theo quy chế, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông), hoặc môn thành phần lịch sử, địa lý (đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông). Các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ: Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/998232/de-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-chu-yeu-thuoc-chuong-trinh-lop-12