Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Để thị trường xi măng phát triển ổn định

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nhu cầu tiêu thụ xi măng của Việt Nam trong những năm qua phát triển với tốc độ nhanh, bình quân mức tăng trưởng trong giai đoạn 2001- 2008 đạt 16,45%.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=33&NewsId=130869