Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề Toán khối A-B-D: Học sinh trung bình có thể đạt được điểm 6 - 7

Báo Tiền Phong
Gốc

Đề thi trong chương trình toán THPT, khoảng 80% của lớp 12, còn lại 20% của 10 và 11. Các câu hỏi thuộc dạng cơ bản, trọng tâm của chương trình. Mức độ đề thi vừa phải có phân loại được học sinh. Độ phân hóa khá tốt, phân loại được học sinh trung bình, khá và giỏi. Học sinh trung bình có thể đạt được điểm 6 - 7.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/7/15/250683.tno