ICTnews - Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên đón nhận mẫu di động nghe nhạc mới Sony Ericsson W395 Walkman với giá bán khoảng 3,2 triệu đồng.