Thời gian vừa qua, một số khán giả, đặc biệt ở Bắc Mỹ gửi thư về Gặp gỡ khán giả VTV4 mong muốn được hướng dẫn mua và lắp đặt thiết bị kỹ thuật để có thể thu được chương trình VTV4. Một số hỏi cả địa chỉ tìm mua các thiết bị này.