Đề xuất 2 phương án khoán xe công đối với chức danh lãnh đạo

Gốc
Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô để lấy ý kiến.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng xe: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án khoán (đối tượng và công đoạn áp dụng khoán) và mức khoán kinh phí cụ thể phù hợp với thực trạng quản lý, sử dụng xe, điều kiện thực tế tại các Bộ, cơ quan trung ương, Tập đoàn kinh tế và địa phương.

Đề xuất 2 phương án khoán xe công đối với chức danh lãnh đạo - Ảnh 1

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án về việc sử dụng xe công.

Tổng chi phí cho sử dụng xe (kinh phí khoán và kinh phí duy trì hoạt động của số xe đã được trang bị) không cao hơn chi phí sử dụng xe của năm trước liền kề (khi chưa áp dụng khoán);

Việc khoán kinh phí sử dụng xe phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ, căn cứ tình hình thực tế, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe theo một trong 2 phương án sau:

Phương án 1 khoán gọn. Căn cứ khoảng cách đưa đón, tần suất, khoảng cách đi công tác và đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện tương đương trên thị trường tại địa phương để xác định mức khoán cụ thể cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe.

Phương án 2 là thanh toán theo km thực tế và đơn giá dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương trên thị trường.

Nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng xe được Bộ Tài chính đưa ra là tổng chi phí cho sử dụng xe không cao hơn chi phí sử dụng xe của năm trước liền kề (khi chưa áp dụng khoán). Đồng thời, việc khoán kinh phí sử dụng xe phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị ô tô.

Trường hợp tất cả chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ô tô áp dụng khoán kinh phí thì cơ quan, đơn vị đó không trang bị ô tô. Trường hợp đã trang bị thì phải sắp xếp lại số xe hiện có và xử lý theo quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ, để đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả hơn trong việc sử dụng tài sản công, các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên đang có xe đưa đón sẽ khoán kinh phí từ nơi ở đến nơi làm việc. Những cán bộ này khi đi công tác sẽ được bố trí xe phục vụ chung hoặc nhận khoán kinh phí, thuê xe dịch vụ.

Dự thảo Nghị định cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm 30 - 50% số lượng ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương (trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn).

M. T

Tin nóng

Tin mới