Đề xuất bỏ vé tháng, vé quý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông - Vận tải bỏ hình thức vé tháng, vé quý trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ ngày 1/9/2022.

Theo đại diện Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là tuyến cao tốc duy nhất thu phí kín sử dụng vé tháng, vé quý. Trong khi phương tiện sử dụng vé lượt phải trả hơn 1.000 đồng/PCU/km thì phương tiện vé tháng, vé quý chỉ phải trả 400 - 600 đồng.

Mặt khác, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thu phí liên thông với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN - VEC quản lý), trong khi tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình không sử dụng vé tháng, vé quý, dẫn đến không đồng bộ trong thu phí.

Phương tiện sử dụng vé tháng, vé quý vào được trạm thu phí BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ nhưng không ra được tại làn thu phí không dừng tại các trạm của VEC. Nguyên nhân do các tài khoản ETC của phương tiện này hầu hết không đủ tiền thanh toán. Việc này dẫn đến ùn tắc giao thông và gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông tại các trạm thu phí khi chỉ có thu phí tự động không dừng.

Do đó, việc bỏ hình thức vé tháng, vé quý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ là cần thiết để đảm bảo công bằng giữa các chủ phương tiện, góp phần lưu thông thông suốt hạn chế ùn tắc tại các trạm thu phí, nhất là khi chỉ có thu phí tự động không dừng.

Hiện có khoảng 6.000 phương tiện đang sử dụng vé tháng, vé quý khi lưu thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hiện có khoảng 6.000 phương tiện đang sử dụng vé tháng, vé quý khi lưu thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hiện có khoảng 6.000 phương tiện đang sử dụng vé tháng, vé quý khi lưu thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ. Việc bỏ vé tháng, vé quý sẽ tác động đến quyền lợi của các chủ phương tiện đang sử dụng vé tháng, vé quý, nhưng lại đảm bảo được lợi ích chung của cả xã hội, đảm bảo được công bằng, hài hòa lợi ích giữa các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tuyến Pháp Vân - Ninh Bình có 2 nhà đầu tư và thu phí liên thông nên là tuyến phức tạp nhất về xử lý công nghệ.

Do tồn tại hình thức vé tháng, vé quý nên nhiều chủ phương tiện không có tiền trong tài khoản giao thông, gây khó khăn lớn trong xử lý tình huống.

Ông Thắng cho biết, nhà đầu tư cũng đã đề xuất không sử dụng vé tháng, vé quý trên tuyến cao tốc này. Tổng cục Đường bộ VN cho rằng đây là đề xuất phù hợp. Đường cao tốc thu phí theo hình thức thu phí kín, tính tiền theo km xe chạy. Để công bằng với các tuyến cao tốc khác có thể nghiên cứu bỏ vé tháng, vé quý.

PV/HANOITV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/de-xuat-bo-ve-thang-ve-quy-tren-cao-toc-phap-van---cau-gie-d205054.html