Tính đến hết ngày 15-11 đã có 121 chất vấn của 61 ĐB ở 36 đoàn ĐBQH gửi đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và 16 bộ trưởng

Trong tờ trình về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, QH khóa XIII gửi các ĐBQH ngày 16-11, Ủy ban Thường vụ QH đề xuất Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 5 bộ trưởng trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 25-11 tới.

Năm “tư lệnh” đăng đàn

Năm bộ trưởng, theo đề xuất gồm Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ, Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận.

Dự kiến, Bộ trưởng Đinh La Thăng sẽ tập trung trả lời 2 nhóm vấn đề: Các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước; biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và giải quyết tình trạng xuống cấp của các công trình giao thông.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ sẽ trả lời về công tác điều hành, quản lý giá theo cơ chế thị trường đối với những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, than và dịch vụ công; các biện pháp tăng thu, chống thất thu và giảm bội chi ngân sách, nợ công, bảo đảm an ninh tài chính...

Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời về giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra các ngân hàng; biện pháp xử lý các tổ chức tín dụng và cán bộ, nhân viên ngân hàng vi phạm quy định pháp luật; bảo đảm vốn cho sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, giải pháp chống lạm phát.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học; vấn đề quy hoạch, thành lập, nâng cấp các trường đại học, cao đẳng, liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; vấn đề chạy trường, dạy thêm học thêm, lạm thu, thiếu trường mầm non công lập.

Bộ trưởng Cao Đức Phát được chất vấn về 2 nhóm vấn đề về thực hiện chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đội khí hậu, thiên tai, lũ lụt và mục tiêu giữ 3,8 triệu ha diện tích đất trồng lúa.

Làm rõ điều hành của chính phủ

Sau khi 5 bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của các ĐB tại hội trường, trong buổi “chốt” phiên chất vấn vào sáng 25-11. Thủ tướng sẽ trả lời về công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011-2012 và những năm tiếp theo; vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế; thực hiện 3 đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo Ủy ban Thường vụ QH, hoạt động trả lời chất vấn sẽ tiếp tục được đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành theo nhóm vấn đề để tạo điều kiện đối thoại sâu, chất vấn có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với 5 bộ trưởng trực tiếp trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ trong các lĩnh vực liên quan cũng sẵn sàng tham gia giải trình làm rõ hơn các vấn đề đặt ra.

Các ĐBQH cũng sẽ nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, hạn chế việc giải thích dài và không hỏi thông tin, thời gian hỏi tối đa không quá 2 phút/lần. Chủ tọa phiên chất vấn sẽ điều hành để các thành viên Chính phủ trả lời ngắn gọn, trực tiếp vào nội dung câu hỏi.