(Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có văn bản gửi Bộ KHĐT về ý kiến đề xuất cho kế hoạch truyền thông và nâng cao nhận thức Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012-2015.

Theo đề xuất này, tổng số kinh phí cần để tuyên truyền cho Chương trình xây dựng NTM cả giai đoạn là 600 tỷ đồng để phục vụ cho các nhiệm vụ: Công tác tuyên truyền; đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực, triển khai hệ thống giám sát và đánh giá đối với các bộ, ngành T.Ư.

Còn đối với các địa phương, mỗi xã sẽ được chi 15 triệu đồng để đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực và 15 triệu đồng phục vụ công tác tuyên truyền trong các năm từ 2012-2015.

Ngọc Lê