(HNM) - Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo 14 tỉnh, thành miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) xây dựng nhà phòng, tránh lụt, bão. Theo tờ trình, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo chưa có nhà ở kiên cố, có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên; ngân sách nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng (12 triệu đồng đối với khu vực đặc biệt khó khăn), ngoài ra nếu có nhu cầu còn được vay ưu đãi 15 triệu đồng/hộ.

Khảo sát của Bộ Xây dựng cho thấy, hiện có khoảng 40.500 hộ nghèo, hơn 36.400 hộ cận nghèo sinh sống trong khu vực ngập lụt từ 1,5m trở lên; trong đó số hộ nghèo khu vực đặc biệt khó khăn là 8.050 hộ. Thực hiện chính sách này, ước tính ngân sách trung ương hỗ trợ 417 tỷ đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ 4,2 tỷ đồng, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 608 tỷ đồng cho các hộ nghèo (chưa tính số hộ cận nghèo); ngoài ra dự kiến vốn huy động từ cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình khoảng 405 tỷ đồng.