(baodautu.vn) Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4.

Theo đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư đường vành đai 4, báo cáo thànhh phố trong 3/2010; đồng thời đôn đốc Công ty cổ phần Him Lam đẩy nhanh tiến độ thực hiện đoạn từ quốc lộ 32 đến quốc lộ 6 đường vành đai 4 theo hình thức hợp đồng BT. Giao Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) ưu tiên rà soát, hoàn chỉnh chỉ giới đường đỏ, vừa đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, vừa ảnh hưởng ít nhất đến các dự án khác và hạn chế giải phóng mặt bằng. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội thực hiện nghiên cứu quy hoạch hai bên đường vành đai 4 (vành đai xanh, dự án liên quan, giãn đô thị, dân cư…), báo cáo thành phố trong 4/2010. Đồng thời nghiên cứu quy hoạch, thiết kế chỉ giới đường đỏ đường giao thông (đường 3,5) kết nối giữa các đô thị vệ tinh, báo cáo thành phố trong 6/2010.