Sở GTVT Hà Nội vừa Đề xuất lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh vận tải hàng hóa trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Đề xuất này, đến 30/6/2018, sẽ thu hồi toàn bộ xe ba, bốn bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Cụ thể, theo Đề xuất của Sở GTVT Hà Nội, lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh vận tải hàng hóa trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được chia thành 4 gia đoạn gồm: Từ nay đến 31/1/2017; Từ 1/8 - 30/9; Từ 1/10 - 31/12/2017 và từ 1/1/2018 - 30/6/2018.

De xuat dan logo xe ba banh - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, từ nay đến 31/7/2017, các lực lượng chức năng sẽ rà soát số phương tiện, xác định đối tượng sử dụng, thời gian, tuyến đường thường xuyên hoạt động, các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh buôn bán xe ba, bốn bánh không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Đồng thời, xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho thương binh, bệnh binh, người khuyết tật có điều kiện đảm bảo cuộc sống, thay cho việc xử dụng xe ba, bốn bánh làm công cụ kinh doanh.
Từ 1/8 - 30/9, tổ chức đối thoại với các DN có sử dụng xe ba bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Vận động thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang còn sở hữu, sử dụng xe ba bánh tự chế có kế hoạch chuyển sang sử dụng xe ba bánh dành riêng. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức của các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, yêu cầu không cho đối tượng khác mượn, điều khiển xe ba bánh. Nghiên cứu xây dựng các bãi bến để thực hiện sang tải, hạ tải và tạm giữ phương tiện vi phạm. Hoàn thiện các quy định về thời gian, phạm vi hoạt động đối với các xe cơ giới ba, bốn bánh khi tham gia giao thông trên địa bàn TP. Tổ chức dán logo cho 30 xe ba bánh đã đăng ký.
Từ 1/10 - 31/12/2017 tổ hợp báo cáo, đề xuất UBND TP giải quyết các khó khăn về việc làm và đời sống theo nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe ba, bốn bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Tiếp tục tuần tra, kiểm tra kiểm soát và kiên quyết xử lý xe ba, bốn bánh tự sản xuất, tự lắp ráp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.
Từ ngày 1/1/2018 - 30/6/2018, các lực lượng chức năng sẽ triển khai cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm cho các xe cơ giới ba bánh (đối với phương tiện chưa được cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật) do thương binh điều kiển (không được phép chở thêm người và hàng hóa) tham gia giao thông. Đảm bảo mỗi thương binh chỉ sử dụng 1 xe ba bánh, rõ nguồn gốc nơi sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật của xe, đảm bảo sức khỏe để lái xe (không cho các đối tượng khác mượn, điều khiển). Tiếp tục thực hiện tuần tra, kiểm tra kiểm soát và kiên quyết xử lý xe ba, bốn bánh tự sản xuất, tự lắp ráp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đến 30/6/2018, đảm bảo thu hồi toàn bộ xe ba, bốn bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tổ chức dán logo cho toàn bộ xe ba bánh đã đăng ký, được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại của thương binh.
Để đề xuất này thực hiện có hiệu quả, Sở GTVT Hà Nội đề nghị UBND TP giao Sở GTVT hoàn thiện quy định về thời gian, phạm vi hoạt động đối với xe cơ giới ba, bốn bánh khi tham gia giao thông, trình UBND TP phê duyệt, tổ chức thông báo, tuyên truyền rộng rãi để người dân được biết; Phối hợp với Công an TP, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật của xe theo quy định. Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho thương binh, bệnh binh và người khuyết tật theo quy định. Đề xuất UBND TP tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hàng hóa, hành khách cho phù hợp với tình hình thực tế…
Đồng thời, Sở GTVT kiến nghị UBND TP giao Công an TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH chủ trì với các đơn vị có liên quan rà soát, xác định đối tượng sử dụng và số lượng xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp trên địa bàn TP. Phân loại xác định rõ các đối tượng sử dụng xe ba bánh, các trường hợp có dấu hiệu bảo kê cho vi phạm. Hướng chỉ đạo các cơ sở dạy nghề hỗ trợ đào tạo nghề với chủ phương tiện là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật được hưởng chính sách theo quy định. Tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND TP giải quyết các khó khăn về việc làm và đời sống theo nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe ba, bốn bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa…