Đề xuất đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng khả thi hay không?

Gốc
Nhiều ý kiến cho rằng cần có lộ trình áp dụng và phải nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh việc lạm dụng quy định, gây khó khăn phiền hà người dân.

VTC1