Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất dành khoảng 945 tỷ đồng hỗ trợ người lao động nghỉ việc vì cách ly y tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức lương đối với người lao động phải nghỉ việc vì cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu trong 14 ngày nghỉ việc đầu tiên.

Tuy nhiên, trên thực tế thời gian cách ly y tế hiện nay có thể kéo dài trên 14 ngày, khiến cuộc sống của nhiều người lao động và gia đình gặp khó khăn. Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng được đề xuất hưởng chế độ là người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tháng liền kề trước khi nghỉ việc vì cách ly y tế, có giấy tờ hợp pháp liên quan tới việc người lao động phải cách ly y tế. Thời gian hưởng được tính theo thời gian cách ly y tế (dự kiến 21 ngày), không tính những ngày đã được trả lương ngừng việc theo quy định.

Mức hưởng được tính theo quy định tại Khoản 1, Điều 28, Luật Bảo hiểm xã hội, tương ứng với mức hưởng chế độ ốm đau, bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho các trường hợp này khoảng 945 tỷ đồng.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1001268/de-xuat-danh-khoang-945-ty-dong-ho-tro-nguoi-lao-dong-nghi-viec-vi-cach-ly-y-te