Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất đổi mới trong kiểm tra, đánh giá giáo dục phổ thông

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Theo Bộ GD&DT, việc kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông đã không phù hợp. Do đó, Bộ đề xuất 7 giải pháp đổi mới kiểm tra, đánh giá, trong đó bao gồm xây dựng và ban hành quy định về chuẩn đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-doi-moi-trong-kiem-tra-danh-gia-giao-duc-pho-thong-38996.htm