Đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT với xăng dầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và thuế giá trị gia tăng (VAT) của xăng, dầu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/de-xuat-giam-thue-tieu-thu-dac-biet-va-thue-vat-voi-xang-dau-53793.htm