Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất giáo viên mầm non, giáo dục thể chất được về hưu sớm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung giáo viên (GV) mầm non, GV thể chất vào danh mục nghề nghiệp độc hại, nặng nhọc. Nếu được thông qua, các nhóm GV này sẽ được về hưu sớm hơn quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có đề xuất bổ sung nghề nặng nhọc đối với GV bậc học mầm non. Trên cơ sở kiến nghị này, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 1/8/1995; hướng dẫn cụ thể 2 trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Ảnh minh họa.

Theo Luật Lao động 2019 hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu được đưa vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc thì GV mầm non, GV dạy bộ môn giáo dục thể chất có thể nghỉ hưu trước tuổi đến 5 năm so với quy định./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/de-xuat-giao-vien-mam-non-giao-duc-the-chat-duoc-ve-huu-som-829055.vov