Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết đã đề xuất giữ nguyên các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất.

Theo đó, kịch bản tăng trưởng kinh tế được xây dựng theo hướng tập trung kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ, duy trì sản xuất kinh doanh trong quý III/2021.

Từ đó, tạo nền tảng để đẩy mạnh tăng trưởng trong quý IV/2021 do nhu cầu thường tăng cao vào thời điểm cuối năm. Bộ đã đề xuất 2 kịch bản tăng trưởng.

Kịch bản 1 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%, quý III cần đạt mức tăng trưởng là 6,2%, thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,5 điểm phần trăm; quý IV tăng 6,5%, thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,2 điểm phần trăm.

Kịch bản 2 với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5%, quý III phải đạt mức tăng trưởng là 7%, cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,3 điểm phần trăm và quý IV tăng 7,5%, cao hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,8 điểm phần trăm. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Bộ KH&ĐT trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện 9 nội dung.

Cụ thể là, phòng, chống dịch bệnh; định hướng điều hành kinh tế vĩ mô; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu nền kinh tế; tập trung cắt giảm chi phí logistics, chi phí vận chuyển, cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành; giải ngân vốn đầu tư công; chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai, lũ lụt; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; xây dựng, lập, phê duyệt quy hoạch…

L.Hiệp

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/de-xuat-giu-nguyen-cac-muc-tieu-tang-truong-648413/