Đề xuất hạn chế sử dụng ngoại hối

Gốc
TP - Theo Thông tư hướng dẫn đang được Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, từ 1/1/2014, trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú (trừ các trường hợp theo quy định) không được thực hiện bằng ngoại hối.

Việc quy đổi giá hàng hóa, dịch vụ bằng VNĐ ra ngoại hối tương đương hoặc các hành vi tương tự khác cũng bị cấm.

P.Tuyên

Tin nóng

Tin mới