Đề xuất hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Gốc
(HQ Online)-Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Đề xuất hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập - Ảnh 1

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công Hà Nội. Ảnh: N.Linh

Trong đó, Bộ Tài chính đã đề xuất cụ thể những loại hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, những hàng hóa được làm thủ tục hải quan tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập.

Cùng với đó, dự thảo Quyết định sẽ có một Điều riêng quy định về hàng hóa được làm thủ tục NK tại ICD Mỹ Đình-Hà Nội (cảng XK, NK hàng hóa thành lập trong nội địa).

Theo Tổng cục Hải quan, qua quá trình thực hiện cơ chế thí điểm chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình đã có kết quả tích cực về mặt xã hội, kinh tế trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan nếu rõ: Căn cứ tình hình XK, NK trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định Danh mục hàng hóa NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Tin nóng

Tin mới