Đề xuất mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Trưởng công an xã

Gốc
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 881/BHXH-CSXH giải quyết vướng mắc thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Công văn nêu rõ, hiện nay có một số vướng mắc trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã.

Cụ thể, trước tháng 11-2003, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định 40/1999/NĐ-CP. Song từ 1-1-2003 các đối tượng này không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Do vậy, từ thời điểm đó, việc thu BHXH bắt buộc với các đối tượng nêu trên tại một số địa phương không đúng quy định. Do đó, tại Công văn này, BHXH đề xuất một phương án duy nhất là:

Với các chức danh Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Phó trưởng Công an xã có thời gian làm việc từ tháng 11/2003 đến nay: Nếu đã đóng BHXH bắt buộc thì được giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định khi đủ điều kiện hoặc được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc;

Với người lao động do UBND cấp xã ký hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên đã đóng BHXH bắt buộc và tiền lương làm căn cứ đóng là mức tiền lương ghi trong hợp đồng lao động: Cho phép giải quyết hưởng các chế độ BHXH nếu đủ điều kiện hoặc bảo lưu thời gian đã đóng BHXH bắt buộc.

Với phương án này, các đối tượng nêu trên sẽ được hưởng lương hưu khi về già, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động, góp phần bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội bền vững.

Liên quan đến lực lượng công an xã, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định về việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Theo đó, từ 16-5, Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm lập phương án bố trí sắp xếp công tác hợp lý cho Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách thôi việc với Công an xã bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy thay thế.

Về việc tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Điều 12 Nghị định 42 nêu rõ, với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, UBND các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng Công an xã bán chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản khác.

Số lượng, mức phụ cấp với các đối tượng này do UBND trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định từ ngân sách Nhà nước.

Với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì quyết định chi hỗ trợ thôi việc.

Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ phải chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an xã chính quy.

H.L

Nguồn ANTĐ https://anninhthudo.vn/de-xuat-moi-nhat-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi-doi-voi-pho-truong-cong-an-xa-post463103.antd