Đề xuất quy định môi giới bất động sản cần phải có chứng chỉ hành nghề

Tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất phương án các cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Do quá trình thực thi các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, trong dịch vụ môi giới bất động sản, Bộ Xây dựng đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Các cá nhân hoạt động môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong một tổ chức, sàn giao dịch môi giới bất động sản.

Phương án 2 (Giữ nguyên quy định của Luật hiện hành): Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trường hợp cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/de-xuat-quy-dinh-moi-gioi-bat-dong-san-can-phai-co-chung-chi-hanh-nghe