Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất sửa đổi Luật Đấu giá sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm chính sách lớn

Đề xuất sửa đổi Luật Đấu giá sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm chính sách lớn, trong đó, hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo đầy đủ, cụ thể hơn quyền, trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong hoạt động hành nghề, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức đấu giá tài sản, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản...

 Đề xuất sửa đổi Luật Đấu giá sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm chính sách lớn

Đề xuất sửa đổi Luật Đấu giá sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm chính sách lớn

Trao đổi về Luật Đấu giá tài sản, bà Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết: Sau 5 năm thi hành, công tác đấu giá tài sản đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Về thể chế, lần đầu tiên có một đạo luật thống nhất tất cả các trình tự đấu giá, tạo cơ chế thống nhất xử lý tài sản, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là với người có tài sản. Việc đấu giá công khai, minh bạch đã góp phần tối đa hóa lợi nhuận cho người có tài sản đấu giá, đặc biệt là đấu giá tài sản công cho ngân sách Nhà nước.

Đến nay, đã xây dựng được đội ngũ gần 1.500 đấu giá viên chuyên nghiệp, 640 tổ chức đấu giá tài sản. Đặc biệt, công tác đấu giá tài sản được đưa lên tầm cao mới, nhiều tài sản được đưa ra đấu giá hơn, tình trạng xử lý tài sản không thông qua đấu giá gần như không còn nữa.

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Mai cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong quy định pháp luật về đấu giá như: Quy định về miễn giảm người đang hành nghề bổ trợ tư pháp hành nghề đấu giá viên, cần rà soát quy đinh thành lập tổ chức đấu giá tài sản để nâng cao tính chuyên nghiệp, chưa có quy định về trách nhiệm của người có tài sản trong quá trình trước, trong và sau đấu giá…

Vì vậy, bà Mai cho rằng công tác truyền thông dự thảo chính sách từ sớm đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản sẽ giúp cơ quan chủ trì soạn thảo nhận ra đầy đủ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời cũng là cơ hội để được lắng nghe thêm ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Chia sẻ rõ hơn về nội dung này, lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp cho biết trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo, đề xuất sửa đổi Luật Đấu giá sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm chính sách lớn, xuyên suốt toàn bộ nội dung của Luật.

Theo đó, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên để phát triển hợp lý số lượng và nâng cao một bước chất lượng đội ngũ đấu giá viên; hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo đầy đủ, cụ thể hơn quyền, trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong hoạt động hành nghề, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức đấu giá tài sản, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, thống nhất; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu giá, tránh tình trạng tiêu cực, gây thất thoát tài sản.

Hoàn thiện các quy định về quản lý Nhà nước về đấu giá tài sản nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Nhận định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, do Luật có phạm vi điều chỉnh, đối tượng tác động rộng, liên quan mật thiết đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động của nền kinh tế, ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) cho rằng cần sử dụng các hình thức truyền thông thân thiện, phù hợp với người dân, vùng miền để thu hút đông đảo người dân tham gia góp ý như truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành, địa phương cần tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

Nguyễn Vũ